Sandoz GmbH

Acix®

Substancje czynne:

Aciclovir

Dostępne dawki:

inf. [prosz. do przyg. roztw.] 500 mg 10 fiol. - 100%
inf. [prosz. do przyg. roztw.] 250 mg 10 fiol. - 100%

Ostrzeżenia:

Laktacja
Lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.
Światło
Jednym z niepożądanych działań leku jakie mogą wystąpić jest nadwrażliwość na światło.
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Wykaz B
Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.

Opis:

Wskazania
Opryszczkowe zapalenie mózgu. Ciężkie pierwotne zakażenie narządów płciowych wirusem opryszczki. Półpasiec. Ospa wietrzna, półpasiec i zakażenia skóry i błon śluzowych wirusem opryszczki u pacjentów ze zmniejszoną odpornością poddawanych immunosupresji lub chemioterapii. Profilaktyka zakażeń wirusem herpes simplex u pacjentów ze zmniejszoną odpornością, m.in. u chorych leczonych immunosupresyjnie po przeszczepach. Zakażenie wirusem herpes simplex u noworodków.
Dawkowanie
Dawka acyklowiru w przeliczeniu na kg mc. jest taka sama dla wszystkich pacjentów. Dawkę acyklowiru dla dzieci w wieku od 3 m-cy do 12 lat przelicza się na pc. w celu uniknięcia podania za małych dawek. U pacjentów z prawidłową czynnością nerek lek podaje się 3x/dobę, co 8 h. Dorośli, dzieci w wieku powyżej 12 lat, niemowlęta w wieku poniżej 3 m-cy i noworodki. Pacjenci z prawidłową odpornością: pierwotna opryszczka narządów płciowych, półpasiec: dawka pojedyńcza 5 mg/kg mc., dawka dobowa u osób z prawidłową czynnością nerek 15 mg/kg mc., średni czas leczenia 5 dni; opryszczkowe zapalenie mózgu, opryszczka noworodków: dawka pojedyńcza 10 mg/kg mc., dawka dobowa u osób z prawidłową czynnością nerek 30 mg/kg mc., średni czas leczenia 10 dni. Pacjenci ze zmniejszoną odpornością: opryszczka: dawka pojedyńcza 5 mg/kg mc., dawka dobowa u osób z prawidłową czynnością nerek 15 mg/kg mc., średni czas leczenia 5 dni; ospa wietrzna, półpasiec: dawka pojedyńcza 10 mg/kg mc., dawka dobowa u osób z prawidłową czynnością nerek 30 mg/kg mc., średni czas leczenia 10 dni. Dzieci w wieku od 3 m-cy do 12 lat. Pacjenci z prawidłową odpornością: pierwotna opryszczka narządów płciowych, półpasiec: dawka pojedyńcza 250 mg/m2 pc., dawka dobowa u osób z prawidłową czynnością nerek 750 mg/m2 pc., średni czas leczenia 5 dni; opryszczkowe zapalenie mózgu: dawka pojedyńcza 500 mg/m2 pc., dawka dobowa u osób z prawidłową czynnością nerek 1500 mg/m2 pc., średni czas leczenia 10 dni. Pacjenci ze zmniejszoną odpornością: opryszczka: dawka pojedyńcza 250 mg/m2 pc., dawka dobowa u osób z prawidłową czynnością nerek 750 mg/m2 pc., średni czas leczenia 5 dni; ospa wietrzna, półpasiec: dawka pojedyńcza 500 mg/m2 pc., dawka dobowa u osób z prawidłową czynnością nerek 1500 mg/m2 pc., średni czas leczenia 10 dni. Czas leczenia przy różnych schorzeniach może trwać dłużej. W pojedynczych przypadkach, w zależności od rodzaju i czasu trwania choroby, produkt leczniczy może być podawany dłużej - szczegóły patrz ChPL. Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Lek podawany dożylnie w postaci inf. należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Należy utrzymywać właściwe nawodnienie organizmu pacjenta. Dawkowanie u dorosłych i młodzieży z zaburzeniami czynności nerek: ClCr 25-50 ml/min: dawkę zalecaną wyżej (5-10 mg/kg mc.) należy podawać co 12h; ClCr 10 do 25 ml/min: dawkę zalecaną wyżej (5-10 mg/kg mc.) należy podawać co 24 h; ClCr 0 (anuria) do 10 ml/min: u pacjentów poddawanych ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej (ang. CAPD) dawkę zalecaną wyżej (5 lub 10 mg/kg mc.) należy zmniejszyć o połowę i podawać co 24 h; 0 (anuria) do 10 ml/min; u pacjentów poddawanych hemodializie dawkę zalecaną wyżej (5 lub 10 mg/kg mc.) należy zmniejszyć o połowę i podawać co 24 h i po cyklu dializy. Dawkowanie u niemowląt i dzieci z zaburzeniami czynności nerek: ClCr 25-50 ml/min/1,73 m2: dawkę zalecaną wyżej (250 lub 500 mg/m2 pc. lub 20 mg/kg mc.) należy podawać co 12 h; ClCr 10 do 25 ml/min/1,73 m2: dawkę zalecaną wyżej (250 lub 500 mg/m2 pc. lub 20 mg/kg mc.) należy podawać co 24 h; ClCr 0 (anuria) do 10 ml/min/1,73 m2: u pacjentów poddawanych ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej dawkę zalecaną wyżej (250 lub 500 mg/m2 pc. lub 20 mg/kg mc.) należy zmniejszyć o połowę i podawać co 24 h; u pacjentów poddawanych hemodializie dawkę zalecaną wyżej (250 lub 500 mg/m2 pc. lub 20 mg/kg mc.) należy zmniejszyć o połowę i podawać co 24 h i po cyklu dializy. Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku. Ponieważ u pacjentów w podeszłym wieku bardziej prawdopodobne jest wystąpienie niewydolności nerek, zaleca się u nich dokładne monitorowanie czynności nerek. W razie konieczności dawkę produktu leczniczego należy modyfikować zgodnie z wytycznymi. Należy utrzymywać właściwe nawodnienie organizmu pacjenta. Podczas stosowania dużych dawek acyklowiru (np. w trakcie leczenia opryszczkowego zapalenia mózgu) należy kontrolować czynność nerek, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz pacjentów przyjmujących małe ilości płynów.
Uwagi
Sporządzony roztw. do inf. należy podawać w powolnej inf. dożylnej przez co najmniej 60 minut. Jeżeli produkt leczniczy 250 lub produkt leczniczy 500 podaje się za pomocą pompy inf., stężenie acyklowiru powinno wynosić 2,5% (25 mg/ml).
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na acyklowir.
Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
Acyklowir może być skuteczny jedynie po zastosowaniu w początkowym okresie choroby. Podczas leczenia pacjent powinien być dobrze nawodniony. Podczas leczenia nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.
Interakcje
Acyklowir jest wydalany głównie w postaci niezmienionej, w moczu, w wyniku aktywnego wydzielania w kanalikach nerkowych. Każdy stosowany jednocześnie lek, który współzawodniczy o ten mechanizm, może zwiększyć stężenie acyklowiru w osoczu. Probenecyd i cymetydyna zwiększają w tym mechanizmie wartość AUC acyklowiru i zmniejszają jego wydalanie nerkowe. Ze względu na szeroki przedział terapeutyczny acyklowiru zmiana dawkowania nie jest jednak konieczna. U pacjentów otrzymujących dożylnie acyklowir należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leków, które współzawodniczą z acyklowirem o mechanizm wydalania, ze względu na możliwość zwiększenia się stężenia w surowicy jednego lub obu leków (lub ich metabolitów). Jednoczesne podawanie acyklowiru i mykofenolanu mofetylu (leku immunosupresyjnego stosowanego u pacjentów po przeszczepieniu narządu) prowadzi do zwiększenia wartości AUC acyklowiru i nieczynnego metabolitu mykofenolanu mofetylu. Podczas jednoczesnego stosowania litu i dużej dawki podawanego dożylnie acyklowiru należy kontrolować stężenie litu w surowicy ze względu na ryzyko jego toksyczności. Należy zachować ostrożność i kontrolować czynność nerek podczas jednoczesnego stosowania dożylnie acyklowiru i podawania leków wpływających na czynność nerek (takich jak cyklosporyna i takrolimus). Badanie z udziałem pięciu mężczyzn wskazuje, że jednoczesne stosowanie acyklowiru zwiększa o około 50% wartość AUC podawanej ogólnie teofiliny. Zaleca się oznaczanie stężenia teofiliny w osoczu podczas leczenia skojarzonego z acyklowirem.
Ciąża i laktacja
W okresie karmienia piersią stosowanie leku jest przeciwwskazane. W ciąży stosować jedynie w przypadku, gdy przewidywane korzyści przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.
Działania niepożądane
Odczyn zapalny w miejscu iniekcji (zwłaszcza po podaniu preparatu poza żyłę), zaburzenia czynności nerek (zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi), przemijające zaburzenia neurologiczne (drżenia mięśniowe, zawroty głowy, halucynacje, stany splątania, psychozy, niekiedy śpiączka lub stany pobudzenia), gorączka, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty), zaburzenia hematologiczne, zwiększenie aktywności aminotransferaz we krwi, wysypka skórna.
Przedawkowanie
Przedawkowanie acyklowiru podanego dożylnie powoduje zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy, azotu mocznikowego we krwi i następnie niewydolność nerek. Opisywano także objawy ze strony układu nerwowego, jak dezorientację, omamy, pobudzenie, drgawki, śpiączkę. Należy uważnie obserwować, czy u pacjenta nie występują objawy zatrucia. Hemodializa w znacznym stopniu usuwa acyklowir z krwi, więc może stanowić alternatywną metodę postępowania w razie wystąpienia objawów przedawkowania.
Działanie
Lek przeciwwirusowy, działający głównie na wirusy opryszczki typu 1 i 2 (herpes simplex) oraz słabiej na wirus ospy wietrznej i półpaśca (varicella zoster). Nie wpływa na procesy metaboliczne komórek gospodarza. Po wniknięciu do komórki zakażonej wirusem acyklowir ulega przekształceniu w postać czynną (trifosforan), która - będąc substratem dla polimerazy DNA wirusa - zapobiega dalszej syntezie wirusowego DNA. Po podaniu dożylnym T0,5 we krwi wynosi 2,9 h. Około 10-30% (przeciętnie 15%) wiąże się z białkami osocza. Acyklowir przenika do tkanek i płynów ustrojowych, m.in. do płynu mózgowo-rdzeniowego (osiąga w nim stężenia wynoszące 50% jego stężenia we krwi), wątroby, płuc, mięśni, wydzieliny pochwy. Jest częściowo metabolizowany w wątrobie. Wydala się głównie z moczem w postaci nie zmienionej (60-90%) i w 10-15% jako metabolit.
Skład
1 fiolka zawiera 250 mg lub 500 mg acyklowiru.

Serwis z pewnością docenią wszyscy przyszli rodzice. Tutaj mogą szybko zweryfikować, które leki zostały objęte programem Ciąża Plus, czyli są bezpłatne dla kobiet spodziewających się dziecka.

Wystarczy wpisać nazwę preparatu do wyszukiwarki, by już po chwili przeglądać jego szczegółowy opis. Osoba zainteresowana znajdzie tu informacje, dzięki którym będzie mogła świadomie i odpowiedzialnie przyjmować leki, a mianowicie: skład produktu, działanie, wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ostrzeżenia itp.

Zapewniamy dostęp nie tylko do opisów darmowych leków dla kobiet w ciąży, lecz także wszystkich innych produktów dopuszczonych do obrotu w Polsce. Umożliwiamy również wyszukiwanie konkretnych chorób i weryfikację, które produkty są stosowane w leczeniu poszczególnych schorzeń.

Regularnie aktualizujemy serwis i zawsze podajemy dane zgodne z obowiązującym obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

O programie Ciąża Plus

Dzięki programowi Ciąża Plus przyszłe mamy mogą uzyskać bezpłatne leki, przyczyniające się do utrzymania dobrego stanu zdrowia ciężarnej i odpowiedniego rozwoju dziecka. Dostęp do darmowych terapii jest gwarantowany wszystkim kobietom w ciąży od momentu jej stwierdzenia przez specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii, lekarza w trakcie odbywania tej specjalizacji lub położną.

Pierwsza lista refundacyjna, która wprowadza bezpłatne leki dla ciężarnych, to ta obowiązująca od 1 września 2020 roku. Uwzględniono na niej 114 produktów leczniczych, najczęściej stosowanych przez kobiety w ciąży. Refundowane zostały między innymi: insuliny, hormony tarczycy, heparyny drobnocząsteczkowe oraz progesteron. Jak zapowiedział resort zdrowia, lista ma być weryfikowana i uzupełniana o kolejne preparaty.

Receptę dla przyszłej mamy wypisze ginekolog lub położna, którzy stwierdzili ciążę. Osoby te mogą wydać pacjentce zaświadczenie, na podstawie którego receptę na lek refundowany wystawi inny lekarz. Dokument będzie ważny przez cały czas trwania ciąży, ale nie dłużej niż 15 dni po spodziewanej dacie porodu, wpisanej w zaświadczeniu.