Delfarma Sp. z o.o.

Betadine® - (IR)

Substancje czynne:

Povidone - Iodine

Dostępne dawki:

maść 100 mg/g 1 tuba 20 g 15,36 100%

Ostrzeżenia:

Laktacja
Lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria D
Istnieją dowody na niekorzystne działanie leku na płód, ale w pewnych sytuacjach klinicznych potencjalne korzyści z jego zastosowania przewyższają ryzyko (np. w stanach zagrażających życiu lub chorobach, w których inne, bezpieczne leki nie mogą być zastosowane lub są nieskuteczne).
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria D
Istnieją dowody na niekorzystne działanie leku na płód, ale w pewnych sytuacjach klinicznych potencjalne korzyści z jego zastosowania przewyższają ryzyko (np. w stanach zagrażających życiu lub chorobach, w których inne, bezpieczne leki nie mogą być zastosowane lub są nieskuteczne).
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria D
Istnieją dowody na niekorzystne działanie leku na płód, ale w pewnych sytuacjach klinicznych potencjalne korzyści z jego zastosowania przewyższają ryzyko (np. w stanach zagrażających życiu lub chorobach, w których inne, bezpieczne leki nie mogą być zastosowane lub są nieskuteczne).

Opis:

Wskazania
Lek ten stosuje się do miejscowego leczenia oparzeń, ran, otarć, owrzodzeń troficznych, zakażeń skóry.
Dawkowanie
W leczeniu zakażeń: maść nakładać raz lub 2x/dobę maks. przez 14 dni.
Uwagi
Wyłącznie do stosowania miejscowego. Skórę zmienioną chorobowo należy oczyścić i osuszyć. Nakładać maść na zmienione chorobowo miejsca. Można założyć opatrunek lub bandaż.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość lub podejrzenie nadwrażliwości na jod. Regularne stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób z chorobami tarczycy (w szczególności u osób z wolem guzkowym koloidowym, wolem endemicznym i zapaleniem tarczycy typu Hashimoto), przed i po leczeniu jodem radioaktywnym i scyntygrafii oraz w opryszczkowym zapaleniu skóry Duhringa.
Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
Długotrwałe stosowanie może spowodować podrażnienie skóry, a w rzadkich przypadkach, ciężkie odczyny skórne. Jeśli wystąpi podrażnienie lub nadwrażliwość należy zaprzestać stosowania preparatu. U pacjentów z chorobami tarczycy przyjęcie dużej ilości jodu może wywołać nadczynność tarczycy (np. wole guzkowe koloidowe, wole endemiczne). U tych osób stosowanie maści powinno być ograniczone, gdy chodzi o czas, jak również wielkość obszaru skóry, na który stosowana jest maść. W czasie długotrwałego stosowania na duże powierzchnie skóry może wystąpić wychwyt jodu przez tarczycę co może spowodować nadczynność tarczycy u pacjentów z chorobami tarczycy w wywiadzie. U tych pacjentów maść może być stosowana średnio na nie więcej niż 10% powierzchni ciała lub nie dłużej niż 14 dni. Ze względu na osobnicze różnice w stopniu wychwytu jodu, należy monitorować czynność tarczycy i leczenie dobierać indywidualnie dla każdego pacjenta. Jeśli po leczeniu wystąpią objawy wskazujące na nadczynność tarczycy należy przeprowadzić badania czynności tarczycy. Należy unikać stosowania dużych ilości jodu u noworodków i małych dzieci ze względu na większą przepuszczalność skóry i większą wrażliwość na jod u tych pacjentów, w związku z czym ryzyko wystąpienia nadczynności tarczycy w tych przypadkach jest zwiększone. U noworodków i małych dzieci jodowany powidon należy stosować w jak najmniejszej dawce. W razie konieczności należy przeprowadzić badania czynności tarczycy. Szczególną ostrożność należy zachować w razie regularnego stosowania preparatu u pacjentów ze współistniejącą niewydolnością nerek. Należy unikać regularnego stosowania maści u pacjentów aktualnie leczonych litem. Stosowanie maści nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.
Interakcje
Jodowany powidon działa przeciwbakteryjne przy pH w zakresie 2-7. Reakcje z białkami i nienasyconymi związkami organicznymi mogą osłabić skuteczność preparatu. Jednoczesne stosowanie maści z enzymatycznymi maściami do leczenia ran może zmniejszyć skuteczność obu preparatów. Środki zawierające rtęć, srebro, nadtlenek wodoru, kwas benzoesowy lub taurolidynę mogą wchodzić w interakcje z kompleksem powidon-jod w związku z czym należy unikać ich jednoczesnego stosowania. Uwaga! Ze względu na utleniające właściwości preparatu, w przypadku niektórych testów na wykrywanie krwi utajonej w kale lub wykrywanie krwi lub glukozy w moczu, zanieczyszczenie jodowanym powidononem może dać wyniki fałszywie dodatnie. Podczas stosowania jodowanego powidonu może zmniejszyć się wychwyt jodu przez tarczycę, co z kolei może utrudniać przeprowadzenie niektórych badań diagnostycznych (np. scyntygrafia tarczycy, oznaczanie jodu związanego z białkiem, badania z zastosowaniem jodu radioaktywnego) lub uniemożliwiać leczenie chorób tarczycy jodem. Aby uzyskać niezafałszowane wyniki zaleca się zachowanie 1-2 tygod. odstępu czasu między zakończeniem terapii jodowanym powidonem a scyntygrafią tarczycy.
Ciąża i laktacja
Regularne stosowanie jodowanego powidonu u kobiet w ciąży lub karmiących piersią może być jedynie w przypadku dokładnej diagnozy i bezwzględnych wskazań do zastosowania preparatu. Należy ograniczyć dawkę preparatu oraz czas trwania terapii ponieważ wchłonięty jod może przenikać przez barierę łożyskową i do mleka kobiecego. Stężenie jodowanego powidonu w mleku jest większe niż w surowicy. Stosowanie preparatu może spowodować przemijającą nadczynność tarczycy u płodu lub noworodka. Może okazać się konieczne przeprowadzanie badań czynności tarczycy u dziecka. Należy chronić dzieci przed sytuacją, w której mogłyby wziąć preparat do ust lub go połknąć.
Działania niepożądane
Zaburzenia nerek i pęcherza: zaburzenia czynności nerek, ostra niewydolność nerek. Zaburzenia skóry i tkanki łącznej: miejscowe reakcje skórne, reakcje nadwrażliwości, jak kontaktowe zapalenie skóry objawiające się zmianami łuszczycopodobnymi, zaczerwienieniem, występowaniem małych pęcherzy. Zaburzenia endokrynologiczne: długotrwałe stosowanie jodowanego powidonu może zwiększyć absorpcje jodu. Może wystąpić nadczynność tarczycy, szczególnie u pacjentów z chorobami tarczycy w wywiadzie.
Przedawkowanie
Objawy ostrego zatrucia jodem są następujące: metaliczny smak w ustach, ślinotok, ból lub pieczenie w gardle lub w jamie ustnej, odrażnienie i opuchnięcie oczu, reakcje skórne, niestrawność i biegunka, niewydolność nerek i bezmocz, niewydolność krążenia, obrzęk głośni z następczą utratą przytomności z niedotlenienia, obrzęk płuc, kwasica metaboliczna, hipernatremia. Leczenie. Należy zastosować leczenie objawowe i wspomagające ze szczególnym uwzględnieniem równowagi elektrolitowej oraz czynności tarczycy i nerek.
Działanie
Jodowany powidon jest to kompleks jodu i polimeru poliwinylopyrolidonu, z którego przez pewien okres czasu po aplikacji uwalnia się jod. Jod elementarny ma silne właściwości bakteriobójcze. In vitro szybko zabija wszystkie bakterie, wirusy, grzyby, a także niektóre pierwotniaki. Mechanizm działania jest następujący: wolny jod wywiera szybkie działanie bakteriobójcze natomiast polimer działa jako magazyn jodu. Po kontakcie ze skórą lub błonami śluzowymi polimer uwalnia coraz większe ilości jodu. Jod wchodzi w interakcje z utleniającymi się grupami -SH i -OH aminokwasów wchodzących w skład enzymów i strukturalnych białek drobnoustrojów, w wyniku czego białka ulegają inaktywacji lub zniszczeniu. In vitro większość drobnoustrojów ginie w ciągu niecałej minuty, najwięcej w ciągu pierwszych15-30 sekund. W przebiegu tego procesu jod traci swoje zabarwienie i dlatego intensywność brązowej barwy można traktować jako wskaźnik skuteczności preparatu. Utrata zabarwienia wskazuje na konieczność zastosowania następnej dawki. Nie są znane przypadki oporności.
Skład
1 g maści zawiera 100 mg jodowanego powidonu. W 20 g maści znajduje się 2 g jodowanego powidonu.

Serwis z pewnością docenią wszyscy przyszli rodzice. Tutaj mogą szybko zweryfikować, które leki zostały objęte programem Ciąża Plus, czyli są bezpłatne dla kobiet spodziewających się dziecka.

Wystarczy wpisać nazwę preparatu do wyszukiwarki, by już po chwili przeglądać jego szczegółowy opis. Osoba zainteresowana znajdzie tu informacje, dzięki którym będzie mogła świadomie i odpowiedzialnie przyjmować leki, a mianowicie: skład produktu, działanie, wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ostrzeżenia itp.

Zapewniamy dostęp nie tylko do opisów darmowych leków dla kobiet w ciąży, lecz także wszystkich innych produktów dopuszczonych do obrotu w Polsce. Umożliwiamy również wyszukiwanie konkretnych chorób i weryfikację, które produkty są stosowane w leczeniu poszczególnych schorzeń.

Regularnie aktualizujemy serwis i zawsze podajemy dane zgodne z obowiązującym obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

O programie Ciąża Plus

Dzięki programowi Ciąża Plus przyszłe mamy mogą uzyskać bezpłatne leki, przyczyniające się do utrzymania dobrego stanu zdrowia ciężarnej i odpowiedniego rozwoju dziecka. Dostęp do darmowych terapii jest gwarantowany wszystkim kobietom w ciąży od momentu jej stwierdzenia przez specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii, lekarza w trakcie odbywania tej specjalizacji lub położną.

Pierwsza lista refundacyjna, która wprowadza bezpłatne leki dla ciężarnych, to ta obowiązująca od 1 września 2020 roku. Uwzględniono na niej 114 produktów leczniczych, najczęściej stosowanych przez kobiety w ciąży. Refundowane zostały między innymi: insuliny, hormony tarczycy, heparyny drobnocząsteczkowe oraz progesteron. Jak zapowiedział resort zdrowia, lista ma być weryfikowana i uzupełniana o kolejne preparaty.

Receptę dla przyszłej mamy wypisze ginekolog lub położna, którzy stwierdzili ciążę. Osoby te mogą wydać pacjentce zaświadczenie, na podstawie którego receptę na lek refundowany wystawi inny lekarz. Dokument będzie ważny przez cały czas trwania ciąży, ale nie dłużej niż 15 dni po spodziewanej dacie porodu, wpisanej w zaświadczeniu.