Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy "Galena"

Acenol®; -forte

Substancje czynne:

Paracetamol

ICD10:

Migrena   G43
Naczyniowe bóle głowy niesklasyfikowane gdzie indziej   G44.1
Nerwoból po przebytym półpaścu (B02.2†)   G53.0
Ból ucha   H92.0
Ostre zapalenie nosa i gardła (przeziębienie)   J00
Ostre zapalenie zatoki szczękowej   J01.0
Grypa z innymi objawami ze strony układu oddechowego wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy   J10.1
Grypa z innymi objawami wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy   J10.8
Grypa, wirus niezidentyfikowany   J11
Grypa z innymi objawami ze strony układu oddechowego wywołana przez niezidentyfikowany wirus   J11.1

Dostępne dawki:

tabl. 300 mg 20 szt. 5,90 100%
tabl. 500 mg 20 szt. 4,40 100%

Ostrzeżenia:

Alkohol
Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku. Alkohol może oddziaływać na wchłanianie leku, wiązanie z białkami krwi i jego dystrybucję w ustroju także metabolizm i wydalanie. W przypadku jednych leków może dojść do wzmocnienia, w przypadku innych do zahamowania ich działania. Wpływ alkoholu na ten sam lek może być inny w przypadku sporadycznego, a inny w przypadku przewlekłego picia.
Laktacja
Lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria B
Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria B
Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria B
Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.
Coca-cola, napoje energetyzujące
Napoje z zawierające kofeinę powodują synergizm hiperaddycyjny - działanie kofeiny i leku podawanych jednocześnie jest większe niż suma działania leku i kofeiny oddzielnie. Zwiększone hamowanie aktywności fosfodiesterazy nasilającej pobudzenie OUN jest wynikiem zsumowania się efektów działania kofeiny w leku i napojach. Wynikiem tych interakcji mogą być: zwiększenie działania przeciwbólowego ASA; tachykardia, zaburzenia snu, niepokój, pobudzenie psychoruchowe, zaburzenia rytmu serca, hipotonia, ból głowy, skurcze mięśni, bezsenność, zaburzenia koncentracji uwagi, drażliwość, objawy dyspeptyczne.

Opis:

Wskazania
W bólach różnego pochodzenia (bóle głowy, zębów, stawowe, miesiączkowe, nerwobóle i inne). Może być jednym z leków w zwalczaniu bólu. Działa przeciwgorączkowo.
Dawkowanie
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1-3 tabl. (dawka 300 mg) lub 1-2 tabl. (dawka 500 mg) 3-4x/dobę w odstępach nie krótszych niż 4 h; maks. dobowa dawka paracetamolu wynosi 4 g i odpowiednio mniej u osób, u których z rozmaitych przyczyn zmniejszono dawki i/lub przedłużono okres między dawkami. Jeśli ból utrzymuje się dłużej niż 5 dni lub gorączka występuje przez czas dłuższy niż 3 dni, ulega nasileniu lub pojawiają się inne objawy, należy przerwać leczenie i zasięgnąć porady lekarza. Dzieci 6-12 lat: maks. dawka dobowa paracetamolu: 60 mg/kg mc./dobę podawane w dawkach podzielonych po 10-15 mg/kg mc. Jeżeli, uwzględniając powyższe dawkowanie, możliwe jest zastosowanie tabl. produktu o mocy 300 mg, to wolno podać 1 tabl. 3-4x/dobę w odstępach nie krótszych niż 6 h. W pozostałych przypadkach, w celu precyzyjnego dawkowania paracetamolu u dzieci należy zastosować inny produkt leczniczy dopuszczony do obrotu w postaci syropu. Osoby w podeszłym wieku. Nie ma potrzeby modyfikowania dawki dla osób w podeszłym wieku. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i/lub wątroby. W przypadku niewydolności nerek należy albo zmniejszyć dawkę produktu leczniczego, albo przedłużyć odstęp czasu między dawkowaniem z 4-6 h (dorośli). W przypadku chorób wątroby paracetamol stosuje się w tej samej dawce w przewlekłych stabilnych schorzeniach. Ze względu na brak informacji o toksyczności produktu leczniczego w przypadkach ostrych schorzeń wątroby lub schorzeń o złym rokowaniu należy odstąpić od stosowania produktu leczniczego.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Choroba alkoholowa. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek.
Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
Przedawkowanie paracetamolu stanowi zagrożenie życia. W czasie stosowania tego produktu leczniczego konieczna jest kontrola, czy inne zażywane równocześnie produkty lecznicze nie zawierają paracetamolu. Produkt leczniczy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i/lub wątroby. Zachować ostrożność stosując paracetamol w przypadku niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Produktu leczniczego nie stosować dłużej niż 3 dni u dzieci i 10 dni u dorosłych bez konsultacji z lekarzem. Niezwłocznie należy skontaktować się z lekarzem, jeśli ból nie ustępuje lub nasila się lub jeśli gorączka nie spada lub nasila się. Podczas leczenia paracetamolem nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych i regularnie pijących alkohol. Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Interakcje
Paracetamol nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny. Stosowany z lekami hamującymi metabolizm paracetamolu (rifampicyna, leki przeciwpadaczkowe, niektóre leki nasenne) zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby. Stosowany z inhibitorami MAO może wywołać stany pobudzenia i wysoką gorączkę. Metoklopramid i domperidon przyśpiesza, a cholestyramina opóźnia wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego. Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu. Podawany łącznie z NLPZ zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Kofeina wzmaga przeciwbólowe działanie paracetamolu. Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi). Alkohol nasila toksyczne działanie paracetamolu. Obecność pożywienia w żołądku zmniejsza wchłanianie paracetamolu, dlatego zażywanie produktu leczniczego po jedzeniu zmniejsza jego skuteczność.
Ciąża i laktacja
Paracetamol u ciężarnych kobiet przenika przez łożysko, ale nie opisano uszkodzenia płodu. W okresie ciąży paracetamol powinien być stosowany w razie zdecydowanej konieczności. Paracetamol jest wydzielany z mlekiem kobiet karmiących piersią w ilościach nie mających znaczenia klinicznego. W okresie karmienia piersią paracetamol powinien być stosowany w razie zdecydowanej konieczności.
Działania niepożądane
Jak każdy produkt leczniczy może powodować działania niepożądane. Zaburzenia układu immunologicznego: (rzadko) reakcje nadwrażliwości (np. wysypka, pokrzywka, osutki). Kilka przypadków z typowymi objawami rozpoczynającego się wstrząsu. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (bardzo rzadko) małopłytkowość, methemoglobinemia, leukopenia, pancytopenia, agranulocytoza. Hemoliza pojawiająca się sporadycznie u osób z enzymopatią krwinkową, niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej występującej głównie u mieszkańców krajów śródziemnomorskich i u ludzi rasy czarnej. Zaburzenia żołądka i jelit: (bardzo rzadko) nudności, wymioty, zaburzenia trawienia. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania. Uszkodzenie wątroby zdarzające się przy dawkach leczniczych paracetamolu, przejawiające się wzrostem osoczowej aktywności aminotransferaz, dotyczyło albo pacjentów z chorobą alkoholową albo osób zażywających produkt leczniczy codziennie przez kilkanaście lat. Nie potwierdzono, czy zaburzenia nerek i dróg moczowych są powodowane przez paracetamol. Podstawą tego przypuszczenia były badania kliniczno-kontrolne z nieustalonym związkiem czasowym pomiędzy zażywaniem paracetamolu w dużych dawkach a niewydolnością nerek. Zaburzenia ogólne. Hipotermia (ciepłota ciała poniżej 35,5oC) to występujące nadzwyczaj rzadko działanie niepożądane, dotychczas wykryte tylko u dzieci.
Przedawkowanie
Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie produktu leczniczego może spowodować w ciągu kilku, kilkunastu godzin objawy takie jak nudności, wymioty, nadmierną potliwość, senność i ogólne osłabienie. Objawy te mogą ustąpić następnego dnia pomimo, że zaczyna rozwijać się uszkodzenie wątroby, które następnie daje o sobie znać rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką. W każdym przypadku przyjęcia paracetamolu w dawce 5 g lub więcej trzeba sprowokować wymioty jeśli od spożycia nie upłynęło więcej czasu niż 1 h i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Warto podać 60-100 g węgla aktywowanego doustnie, najlepiej rozmieszanego z wodą. Wiarygodnej oceny ciężkości zatrucia dostarcza oznaczenie poziomu paracetamolu we krwi. Wysokość tego poziomu w stosunku do czasu, jaki upłynął od spożycia paracetamolu jest wartościową wskazówką, czy i jak intensywne leczenie odtrutkami trzeba prowadzić. Jeśli takie badanie jest niewykonalne, a prawdopodobna dawka paracetamolu była duża, trzeba wdrożyć bardzo intensywne leczenie odtrutkami. Należy podać co najmniej 2,5 g metioniny i kontynuować (już w szpitalu) leczenie acetylocysteiną lub/i metioniną, które są bardzo skuteczne w pierwszych 10-12 h od zatrucia, ale prawdopodobnie są także pożyteczne po 24 h. Leczenie zatrucia paracetamolem musi odbywać się w szpitalu w warunkach intensywnej terapii.
Działanie
Paracetamol jest lekiem, który działa obwodowo przeciwbólowo i posiada ośrodkowe działanie przeciwgorączkowe.
Skład
1 tabl. zawiera 300 mg lub 500 mg paracetamolu.

Serwis z pewnością docenią wszyscy przyszli rodzice. Tutaj mogą szybko zweryfikować, które leki zostały objęte programem Ciąża Plus, czyli są bezpłatne dla kobiet spodziewających się dziecka.

Wystarczy wpisać nazwę preparatu do wyszukiwarki, by już po chwili przeglądać jego szczegółowy opis. Osoba zainteresowana znajdzie tu informacje, dzięki którym będzie mogła świadomie i odpowiedzialnie przyjmować leki, a mianowicie: skład produktu, działanie, wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ostrzeżenia itp.

Zapewniamy dostęp nie tylko do opisów darmowych leków dla kobiet w ciąży, lecz także wszystkich innych produktów dopuszczonych do obrotu w Polsce. Umożliwiamy również wyszukiwanie konkretnych chorób i weryfikację, które produkty są stosowane w leczeniu poszczególnych schorzeń.

Regularnie aktualizujemy serwis i zawsze podajemy dane zgodne z obowiązującym obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

O programie Ciąża Plus

Dzięki programowi Ciąża Plus przyszłe mamy mogą uzyskać bezpłatne leki, przyczyniające się do utrzymania dobrego stanu zdrowia ciężarnej i odpowiedniego rozwoju dziecka. Dostęp do darmowych terapii jest gwarantowany wszystkim kobietom w ciąży od momentu jej stwierdzenia przez specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii, lekarza w trakcie odbywania tej specjalizacji lub położną.

Pierwsza lista refundacyjna, która wprowadza bezpłatne leki dla ciężarnych, to ta obowiązująca od 1 września 2020 roku. Uwzględniono na niej 114 produktów leczniczych, najczęściej stosowanych przez kobiety w ciąży. Refundowane zostały między innymi: insuliny, hormony tarczycy, heparyny drobnocząsteczkowe oraz progesteron. Jak zapowiedział resort zdrowia, lista ma być weryfikowana i uzupełniana o kolejne preparaty.

Receptę dla przyszłej mamy wypisze ginekolog lub położna, którzy stwierdzili ciążę. Osoby te mogą wydać pacjentce zaświadczenie, na podstawie którego receptę na lek refundowany wystawi inny lekarz. Dokument będzie ważny przez cały czas trwania ciąży, ale nie dłużej niż 15 dni po spodziewanej dacie porodu, wpisanej w zaświadczeniu.