MZ: Prawo pacjentek do świadczeń gwarantowanych będzie przestrzegane

Ministerstwo Zdrowia przypomniało w opublikowanym we wtorek (11 czerwca) komunikacie, że prawo w Polsce pozwala przerwać ciążę, jeśli jest wynikiem przestępstwa lub zagraża życiu i zdrowiu kobiety. Szpital, który podpisał umowę z NFZ, ma obowiązek wykonać to świadczenie – nawet jeśli lekarz powołuje się na klauzulę sumienia.

„30 maja weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dzięki niemu zabiegi przerywania ciąży (w przypadkach, na które prawo pozwala) będą rzeczywiście dostępne i wykonywane. Jest to kolejny element pakietu >Świadoma, bezpieczna ja<” - czytamy na stronie resortu zdrowia.

„Prawo ma być w Polsce przestrzegane, a kobieta ma być bezpieczna. Również lekarz, który ratuje jej zdrowie i życie musi mieć poczucie bezpieczeństwa” – powiedziała minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Szpital nie zastosuje klauzuli sumienia

Szpitale, które mają umowę z NFZ w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie położnictwa i ginekologii, powinny wykonywać zabiegi zakończenia ciąży. W praktyce często uchylały się od tego obowiązku.

Resort zdrowia przekonuje, że nowe przepisy uszczelniają to prawo. Klauzula sumienia nie zwalnia już szpitala z obowiązku zapewnienia takich świadczeń. Dyrektor szpitala musi zorganizować pracę tak, aby przynajmniej jeden z lekarzy mógł wykonać zabieg, który ratuje życie lub zdrowie kobiety.

Kary

Szpitale, które nie będą wywiązywały się z realizacji tych świadczeń gwarantowanych, mogą otrzymać karę - do 2% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy. NFZ może również rozwiązać z nimi umowę (w części albo w całości) – bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Sankcje będą zależały od stopnia naruszenia umowy. Szpital straci kontrakt na leczenie w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie położnictwa i ginekologii, jeśli bez wyraźnego uzasadnienia odmówi terminacji ciąży i sprowadzi przez to zagrożenie na zdrowie i życie kobiety.

Klauzula sumienia

Lekarz może z niej skorzystać, ale z zastrzeżeniem. Ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej zawsze, gdy zwłoka mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia.

„Klauzula sumienia nie może być stosowana, gdy życie kobiety ciężarnej jest zagrożone – niezależnie od zaawansowania (wieku) ciąży. W pozostałych przypadkach klauzula sumienia może być stosowana – pod warunkiem, że zwłoka nie spowoduje pogorszenia stanu zdrowia kobiety ciężarnej” - informuje monisterstwo.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 730).


Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Serwis z pewnością docenią wszyscy przyszli rodzice. Tutaj mogą szybko zweryfikować, które leki zostały objęte programem Ciąża Plus, czyli są bezpłatne dla kobiet spodziewających się dziecka.

Wystarczy wpisać nazwę preparatu do wyszukiwarki, by już po chwili przeglądać jego szczegółowy opis. Osoba zainteresowana znajdzie tu informacje, dzięki którym będzie mogła świadomie i odpowiedzialnie przyjmować leki, a mianowicie: skład produktu, działanie, wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ostrzeżenia itp.

Zapewniamy dostęp nie tylko do opisów darmowych leków dla kobiet w ciąży, lecz także wszystkich innych produktów dopuszczonych do obrotu w Polsce. Umożliwiamy również wyszukiwanie konkretnych chorób i weryfikację, które produkty są stosowane w leczeniu poszczególnych schorzeń.

Regularnie aktualizujemy serwis i zawsze podajemy dane zgodne z obowiązującym obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

O programie Ciąża Plus

Dzięki programowi Ciąża Plus przyszłe mamy mogą uzyskać bezpłatne leki, przyczyniające się do utrzymania dobrego stanu zdrowia ciężarnej i odpowiedniego rozwoju dziecka. Dostęp do darmowych terapii jest gwarantowany wszystkim kobietom w ciąży od momentu jej stwierdzenia przez specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii, lekarza w trakcie odbywania tej specjalizacji lub położną.

Pierwsza lista refundacyjna, która wprowadza bezpłatne leki dla ciężarnych, to ta obowiązująca od 1 września 2020 roku. Uwzględniono na niej 114 produktów leczniczych, najczęściej stosowanych przez kobiety w ciąży. Refundowane zostały między innymi: insuliny, hormony tarczycy, heparyny drobnocząsteczkowe oraz progesteron. Jak zapowiedział resort zdrowia, lista ma być weryfikowana i uzupełniana o kolejne preparaty.

Receptę dla przyszłej mamy wypisze ginekolog lub położna, którzy stwierdzili ciążę. Osoby te mogą wydać pacjentce zaświadczenie, na podstawie którego receptę na lek refundowany wystawi inny lekarz. Dokument będzie ważny przez cały czas trwania ciąży, ale nie dłużej niż 15 dni po spodziewanej dacie porodu, wpisanej w zaświadczeniu.