Odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego kobiet

Odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego kobiet powołanego przez minister zdrowia. Poprowadził je wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny.

Na spotkaniu omówiono postulaty zgłoszone do Ministerstwa Zdrowia, nad którymi zespół będzie pracował. To m. in. zagadnienia związane z:

 • zmianą wyceną świadczeń;
 • zagwarantowaniem dostępności do znieczulenie zewnątrzoponowego;
 • opieką nad kobietą w sytuacji szczególnej;
 • wzmocnieniem roli położnej w systemie;
 • wykonywaniem cesarskich cięć;
 • dostępnością do opieki ginekologiczno-położniczej dla kobiet z niepełnosprawnościami;
 • edukacją zdrowotną;
 • opieką nad kobietami, które poroniły;
 • ciążami osób młodocianych;
 • wspieraniem laktacji w Polsce.

Dodatkowe zidentyfikowane i zaproponowane na posiedzeniu zespołu kwestie to między innymi:

 • zdrowie kobiet w okresie menopauzy;
 • opieka nad kobietami dotkniętymi endometriozą;
 • dostęp do badań prenatalnych;
 • standard opieki okołoporodowej;
 • dostęp do antykoncepcji;
 • opieka nad pacjentka po doświadczeniu przemocy seksualnej.

Resort zdrowia poinformował, że szczególnie istotne jest przeanalizowanie w gronie ekspertów ewentualnych barier w dostępie do szeroko pojętych świadczeń w obszarze zdrowia prokreacyjnego oraz opieki poszczególnych elementów opieki okołoporodowej oraz zaproponowanie działań, które mogłyby wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego kobiet w tym obszarze.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Serwis z pewnością docenią wszyscy przyszli rodzice. Tutaj mogą szybko zweryfikować, które leki zostały objęte programem Ciąża Plus, czyli są bezpłatne dla kobiet spodziewających się dziecka.

Wystarczy wpisać nazwę preparatu do wyszukiwarki, by już po chwili przeglądać jego szczegółowy opis. Osoba zainteresowana znajdzie tu informacje, dzięki którym będzie mogła świadomie i odpowiedzialnie przyjmować leki, a mianowicie: skład produktu, działanie, wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ostrzeżenia itp.

Zapewniamy dostęp nie tylko do opisów darmowych leków dla kobiet w ciąży, lecz także wszystkich innych produktów dopuszczonych do obrotu w Polsce. Umożliwiamy również wyszukiwanie konkretnych chorób i weryfikację, które produkty są stosowane w leczeniu poszczególnych schorzeń.

Regularnie aktualizujemy serwis i zawsze podajemy dane zgodne z obowiązującym obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

O programie Ciąża Plus

Dzięki programowi Ciąża Plus przyszłe mamy mogą uzyskać bezpłatne leki, przyczyniające się do utrzymania dobrego stanu zdrowia ciężarnej i odpowiedniego rozwoju dziecka. Dostęp do darmowych terapii jest gwarantowany wszystkim kobietom w ciąży od momentu jej stwierdzenia przez specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii, lekarza w trakcie odbywania tej specjalizacji lub położną.

Pierwsza lista refundacyjna, która wprowadza bezpłatne leki dla ciężarnych, to ta obowiązująca od 1 września 2020 roku. Uwzględniono na niej 114 produktów leczniczych, najczęściej stosowanych przez kobiety w ciąży. Refundowane zostały między innymi: insuliny, hormony tarczycy, heparyny drobnocząsteczkowe oraz progesteron. Jak zapowiedział resort zdrowia, lista ma być weryfikowana i uzupełniana o kolejne preparaty.

Receptę dla przyszłej mamy wypisze ginekolog lub położna, którzy stwierdzili ciążę. Osoby te mogą wydać pacjentce zaświadczenie, na podstawie którego receptę na lek refundowany wystawi inny lekarz. Dokument będzie ważny przez cały czas trwania ciąży, ale nie dłużej niż 15 dni po spodziewanej dacie porodu, wpisanej w zaświadczeniu.